More brands from

HealWell

 

Pasientrombelysning som får folk til å føle seg bedre

Belysning som fremmer restitusjon

Bruk lysets naturlige egenskaper for å skape et miljø som hjelper på helbredelsen. HealWell tilpasser pasientrombelysningen automatisk ut fra menneskets naturlige døgnrytme, slik at sykehuspasientene kan sove bedre, føle seg bedre og bli raskere friske.

 

HealWell bygger på en evidensbasert belysningsmodell med takmoduler som simulerer dagslys med dynamiske lysnivåer og -toner kombineres med optimal belysning for medisinske undersøkelser. 

Pasientene kan enkelt selv tilpasse belysningen, samtidig som diskré retningsbelysning hjelper helsepersonell å bevege seg rundt uavhengig av lysforholdene. Studier viser at HealWell hjelper på pasientenes humør ved at de sovner raskere og sover dypere.*

HealWell-pasientrombelysningen fra Philips Lighting forbedrer behandlingsresultatet ved å stimulere pasientenes naturlige søvnrytme

En kort oversikt over fordelene med HealWell

HealWell fremmer en sunnere søvnrytme og hjelper både personell og pasienter å se bedre, føle seg bedre og fungere bedre.
Styrk behandlingsresultatene gjennom evidensbasert belysning tilpasset pasientenes døgnrytme
Gi en bedre opplevelse for pasienten ved bruk av belysning som har dokumentert* positiv effekt på pasientenes humør samt søvnvarighet og -kvalitet
Øk pasientkomforten ved å gi pasientene mulighet til selv å styre belysningen rundt sengen
Gi helsepersonellet mulighet til å justere pasientrombelysningen umiddelbart ut fra arbeidsoppgave eller hva pasienten selv ønsker eller trenger
Spar energi med de nyeste LED-lysarmaturene
Oppgrader raskt med et komplett system som er enkelt å montere
Integrer med sykehusets nettverkstilkoblede belysningssystem, styringssystem eller andre IT-baserte systemer for å muliggjøre sentralisert overvåkning og rapportering

Muligheter med HealWell

 

Det skalerbare, nettverkstilkoblede HealWell-systemet styrer automatisk en dynamisk dagslysrytme. Bruken av de innovative, forskningsbaserte lysoppskriftene stimulerer systemet for å skape en naturlig døgnrytme som fremmer sunne søvnvaner, demper angst og skaper økt trivsel både for pasienter og personell.

Slik fungerer HealWell 

 

Med HealWell kan du skape en optimal hebredende belysning samtidig som du øker pasientkomforten og hjelper helsepersonellet å gjøre en best mulig jobb.

HealWell fra Philips Lighting er et komplett system for pasientrombelysning som gir en bedre pasientopplevelse
Pasientenes velvære og søvnrytme fremmes gjennom overlys som automatisk simulerer endringer i dagslys. Pasientene kan styre individuelle innstillinger og lysfarger samt slå på og av leselyset via en håndholdt fjernbetjening.
HealWell fra Philips Lighting er et komplett system for pasientrombelysning som hjelper helsepersonellet å jobbe mest mulig produktivt
Diskret omgivelses- og retningsbelysning hjelper helsepersonellet å gjøre jobben sin på en enkel og god måte uten å forstyrre pasientene. Sykepleierpaneler og -brytere gjør det mulig å styre belysningen for hver seng og raskt slå på belysningen i rommet ved behov. Forhåndsinnstilte belysningsprofiler kan eventuelt tilpasses sykehusets spesifikke behov.

Referanseprosjekter

Referanseprosjekt
Asklepios Clinic St Georg

Referanseprosjekt
Fano Health Center

Referanseprosjekt
Phoenix barnesykehus

*Undersøkelse gjort av Philips Lighting i samarbeid med Clinical Trial Centre Maastricht og universitetet i Maastricht. Resultatene er basert på publikasjonen av den første analysen: Gimenez et al. Annual Proceedings of the NSWO, bind 22, 2011, s. 56–5

Kontakt oss

Ta kontakt med det lokale kundesenteret
dersom du har spørsmål eller forespørsler

Nedlastinger

Utforsk andre belysningssystemer for anlegget ditt