More brands from

Rettledningsbelysning

 

Tryggere veier og tunneler med LED-markørlys

Øk sikkerheten langs veiene og i tunneler

LED-avkjøringsskilt og aktive LED-markørlys i toveistunneler hjelper trafikantene å finne trygt frem.

 

Vårt intelligente system for rettledningsbelysning gir deg mulighet til å programmere individuelle markører trådløst slik at de dimmes, blinker eller endrer farge. Dette vil redusere problemene med trafikkork og gi rask, tydelig rettledning ved en evakuering.

 

Innfri de nye EU-forskriftene som trer i kraft i 2019 – med et system som gir intelligent styring og feilsøking via et relé eller SCADA-grensesnitt.

Reduser problemene med trafikkork ved hjelp av markørlys, avkjørings-, vei- og sikkerhetsskilt med LED

En kort oversikt over fordelene med rettledningsbelysning

Å kombinere vei- og sikkerhetsskilt med LED-markørlys bidrar til bedre trafikkflyt og sikkerhet
Gi trafikantene bedre rettledning i tunneler og ved avkjøringer 
Forbedre sikten i toveistunneler og ved avkjøringer 
Øk sikkerheten ved å varsle i forkant om svinger og risikoer
Legg til rette for hurtigere evakuering og fremkomst for nødtjenester ved hjelp av rask og tydelig rettledning 
Styr LED-markørlysene trådløst via relé eller SCADA-grensesnitt
Styr rettledningsbelysningen på en enkel måte med intelligent styring og diagnostikk
Oppgrader raskt med et robust og monteringsvennlig system
Hold vedlikeholdskostnadene nede ved hjelp av vanntette LED-markører med lang levetid

Muligheter med rettledningsbelysning

 

Rettledningsbelysningen fra Philips Lighting tilbyr et komplett programmerbart markørsystem som kan tilpasses alle typer tunneler og veier.

Slik fungerer det


Vi tilbyr tre LED-markører med induktiv strømforsyning
Rettledningsmarkør for tunnel

Rettledningsmarkør for tunnel

Marker tydelig veikantene, og vis vei til nødutgangene

Rettledningsmarkør for tunnel
Kjørefeltmarkør for tunnel: LED-markørlys for kjørefelt, midtlinjer og styring av reversible kjørefelt

Kjørefeltmarkør for tunnel

 

Rettledningsmarkør for tunnel

Marker kjørefelt og midtlinjer for å gi de kjørende bedre rettledning, og tilpass kjørefeltkonfigurasjonen for å håndtere rushtrafikk.

Rettledningsmarkør for tunnel
Utgangsmarkør for tunnel

Utgangsmarkør for tunnel

 

Rettledningsmarkør for tunnel

Vis tydelig hvor nødutgangsdørene befinner seg, og vis vei til utgangene ved evakuering.

Rettledningsmarkør for tunnel
Styringssystem

Styringssystem

 

Rettledningsmarkør for tunnel

Koble tunnel- og veimarkørene til en induktiv strømforsyning.

Rettledningsmarkør for tunnel

Referanseprosjekter

La deg inspirere av et av våre referanseprosjekter

kvarnholmen tunnel
Kvarnholmentunnelen i Sverige

La deg inspirere av et av våre referanseprosjekter

sornes tunnel
Sørnestunnelen i Ålesund
kvarnholmen tunnel
Kvarnholmentunnelen i Sverige

Kontakt oss

Ta kontakt med det lokale kundesenteret
dersom du har spørsmål eller forespørsler

Utforsk andre belysningssystemer for tunneler

TunneLogic

 

Det monteringsvennlige TunneLogic-systemet gjør det enkelt å overvåke og styre LED-tunnelbelysningen.

BaseLogic

 

Skap tryggere og mer bærekraftige tunneler eller underganger med LED-belysning fra BaseLogic-systemet.