Flere brands fra

InterAct Office 

 

Intelligent belysning for bygninger

Denne intelligente belysningen belyser i tillegg hvordan bygningen din brukes, slik at du kan ta faktabaserte beslutninger

InterAct Office – det intelligente belysningssystemet fra Philips Lighting – hjelper deg å spare opptil 80 %* energi og gi bygningen en totalforvandling gjennom Internet of Things. 

 

LED-lysarmaturer med integrerte sensorer samler inn anonymiserte data om lyseffekten og hvordan de ansatte bruker arbeidsplassen. Denne innsikten hjelper deg å optimere belysningen, HVAC, renholdet og plassbruken for å øke effektiviteten samt redusere energiforbruket og -kostnadene. Muligheten som de ansatte får til å reservere møterom gjennom programvareapper på smarttelefon, navigere i kontoret og tilpasse miljøet rundt arbeidsstedet, øker produktiviteten og medarbeiderengasjementet ytterligere.

 

Det smarte belysningssystemet vårt med åpent API integreres sømløst med IT-systemet, og gjør det mulig å bruke ulike typer programvare for å skape et mer intelligent arbeidsmiljø både for driftsledere og ansatte.

Kommunikasjon og data gjennom belysning

En kort oversikt over fordelene med InterAct Office

InterAct Office for arbeidsplasser tilbyr dataanalyser som hjelper deg å forbedre driftseffektiviteten og tenke nytt på arbeidsplassen
Kutt energikostnadene

Belysning for Internet of Things

Intelligent belysning med åpent API gir en fremtidssikret infrastruktur for datainnsamling som kan integreres med andre styringssystemer for å skape en mer intelligent bygning

Kutt energikostnadene

Legg til rette for databaserte beslutninger

Innsikten fra sensorer og programvareapper gjennom det tilkoblede belysningssystemet hjelper deg å optimere bygningseffektiviteten, plassutnyttelsen og kostnadene

Kutt energikostnadene

Øk produktiviteten

Apper for smartenheter som tilpasser belysningen og temperaturen samt muliggjør stedsbaserte tjenester som for eksempel lokalisering av kollegaer, reservering av rom og innendørs navigasjon, er med på å gi mer engasjerte og handlekraftige ansatte

Kutt energikostnadene

Innover raskere

Faktabasert innsikt gjør det enklere å tenke nytt på arbeidsplassen og samtidig forbedre medarbeideropplevelsen og merkevareomdømmet 

Kutt energikostnadene

Spar opptil 80 % energi bare på belysning*

Innfri grønne kontorstandarder ved hjelp av LED-belysning som sparer energi og øker komforten for de ansatte

Slik fungerer InterAct Office 

 

Vårt tilkoblede belysningssystem InterAct Office tilrettelegger for bruk av sensorer og programvareapper via et intelligent datanettverk i taket.

Systembyggeklosser

Smart belysningssystem fra Philips Lighting: de ansatte tilpasser arbeidsstedene sine ved hjelp av en personlig styringsapp

Personlig styringsapp

Programvareapper for iOS og Android gir medarbeiderne mulighet til å tilpasse belysning og temperatur etter ønske.  
Smart belysningssystem fra Philips Lighting: Legg til rette for økt effektivitet og nyskaping på arbeidsplassen ved hjelp av åpne API-er og et omfattende partnernettverk som gjør det mulig å utvikle et vell av tilpassede programvareapper.

Programvareapper skaper ny verdi

Åpne API-er og et omfattende partnernettverk gjør det mulig å utvikle et vell av tilpassede programvareapper som fremmer økt effektivitet og nyskaping på arbeidsplassen.
Smart belysningssystem fra Philips Lighting: sentralt driftede programvareinstrumentpanel gir deg mulighet til å overvåke lysarmaturene og sensorinformasjonen sentralt

Sentralt driftede programvareinstrumentpanel

Sett opp og styr alle lyspunktene dine sentralt, og vis informasjon fra sensorene om for eksempel tilstedeværelse og energiforbruk.
Smart belysningssystem fra Philips Lighting: velg fra et stort utvalg av LED-lysarmaturer

LED-lysarmaturer

Velg fra et stort utvalg av InterAct-klare LED-lysarmaturer, innbefattet troffer-armaturer, downlight og spotlight.
Smart belysningssystem fra Philips Lighting: nettverksgateway

Sensorer

Velg mellom ulike sensorer som enten monteres frittstående eller integreres i lysarmaturene
Smart belysningssystem fra Philips Lighting: PoE-bryter

Gatewayer, brytere og kontrollpaneler

Gatewayer, brytere og kontrollpaneler

Referanseprosjekter

*Sammenlignet med tradisjonell belysning. Samlet besparelse gjennom bruk av LED-belysning, bevegelsessensor, utnyttelse av dagslys, personlig styring og styring av HVAC-installasjoner med variabelt luftvolum. (Kilde: J. Zhang, R.G. Lutes, G. Liu, M.R. Brambley. Energy Savings for Occupancy-Based Control (OBC) of Variable-Air-Volume (VAV) Systems, January 2013). 

Kontakt

Ta kontakt med det lokale kundesenteret
dersom du har spørsmål eller forespørsler. 

Finn ut mer om belysningssystemer for din bygning