More brands from

Bedre sikt,

bedre økonomiske utsikter

Palencia,

Spania

 

Les om hvordan en by forbedret livskvaliteten og samtidig reduserte vedlikholdskostnadene, energiforbruket og CO2-utslippene.

Godt belyste veier i Palencia nattetid

IntelligentCity er en innovativ

belysningsløsning som gjør det mulig å optimere offentlig belysning med hensyn til livskvalitet, sikkerhet og energieffektivitet i tillegg til reduserte vedlikeholdskostnader.”
Mann og barn spiller kort på en gate i Palencia som er belyst med Philips Lighting
Nattlig spasertur i Palencias gater, som er belyst med Philips Lighting

Utfordringen

 

De utdaterte gatelysene i Palencia var dyre og ineffektive. Belysningen hadde dårlig fargegjengivelse, og produserte unødvendig mye CO2. Byrådet manglet imidlertid midler til å renovere de 11 000 pengeslukende gatelysene.

Philips har gitt lys til Palencia

Riktig belysning 

 

Byrådet i Palencia så seg om etter en prisvennlig løsning, og ville fornye bybelysningen med hjelp fra energitjenesteleverandøren Clece. Energitjenesteleverandøren dekket de innledende kostnadene for oppgraderingen, slik at Palencia kunne betale tilbake investeringen med pengene som byen sparer gjennom den nye belysningen.

 

I den første fasen ble det installert 3139 armaturer. Ettersom Palencia ønsket en energieffektiv løsning, ble det installert Luma LED langs hovedveiene og avenyene i byen. I boligområdene ble det brukt Selenium LED, og for gamlebyen valgte man Villa LED. Armaturene ble koblet med Starsense RF-kontrollnoder til CityTouch kontrollprogramvaren, slik at belysningen for hvert enkelt område kan fjernstyres.

 

Dette gir en klar forbedring. Det reduserte energiforbruket gir betraktelige økonomiske og miljømessige fordeler for byrådet og byen som sådan. Nå kan man enkelt styre lysnivået i de forskjellige bydelene med CityTouch. De nye armaturene sørger for meget godt lys med overlegen fargegjengivelse, og øker dermed følelsen av sikkerhet og komfort. Dette har gjort at Palencia nå kan tilby langt høyere livskvalitet for både turister og fastboende.

  • Luma
    Luma
    Luma er et REVOLED™-armatur for veibelysning med en tydelig designidentitet som gir en perfekt kald monter-og-glem-løsning for alle gater og veier. Lysytelsen, levetiden og energip...
  • Selenium LED
    Selenium LED
    Selenium-LED er et kostnadseffektivt armatur for veibelysning. Armaturet gir 60 % energibesparelse sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Den enkle, runde formen gjør det mindr...
CityTouch

CityTouch

Få liv i byen. Fleksibel, dynamisk og brukervennlig styring av bybelysningen.

Vis produkt

Bedre

atmosfære

i byen

Teamet

Palencia kommune

Kunde

Raquel López

Prosjektledere – Philips

Gabriel Rubí

Prosjektledere – byrådet i Palencia

Jaime Pontigo

Prosjektledere – Clece

Relaterte kasuser