Flere brands fra

Bedre lys

gir økt sikkerhet

Sørnestunnelen,
Ålesund, Norge


LED-belysning med styring gir bedre og mer riktig lys, og dermed økt sikkerhet.

Vi har god 
erfaring

med belysning fra Philips, og dette anlegget med LED-belysning er en fornuftig og god investering i forhold til et konvensjonelt lysanlegg."

 

– Øystein Nedregård, Avdelingsleder Samferdsel i Caverion

Måler som sørger for at lysnivået inne i tunnelen blir riktig
Lyset justeres etter tidspunkt på døgnet

Utfordringen

 

Sørnestunnelen på E136 i Ålesund hadde et utdatert belysningsanlegg, og Statens vegvesen måtte foreta stadig hyppigere reparasjoner. Sikkerhet og komfort med godt lys er viktig i tunneler, og enda mer vesentlig i en trafikkert tunnel som denne. I samarbeid med entreprenøren Caverion Norge AS bestemte Statens vegvesen seg for å skifte til ny LED-belysning fra Philips.

LED lys innvendig i tunnelen

Løsningen

 

Belysningskonseptet som ble valgt er TotalTunnel-løsningen fra Philips som består av forprosjektering, kabelpakke, styring, armaturer og igangkjøring. Det er et komplett integrert styresystem med lysstyring og overvåkning av belysningen. Løsningen i Ålesund består av styresystem og syrefaste Philips FlowStar armaturer som gir et godt og jevnt lys i hele tunnelen. Styringen av lyset skjer dynamisk via luminansmeteret som står ved inngangene og som dermed tilpasses lysnivået utenfor tunnelen for at kontrasten for trafikanter som kjører inn i tunnelen ikke skal bli for stor.


Styresystemet for Sørnestunnelen er installert på en datamaskin med brukervennlig touch display, plassert lokalt ved tunnelen. Systemet TunneLogic har også funksjoner for sentral overvåkning, slik at overvåkning av flere tunneler med TotalTunnel-løsninger kan gjøres enkelt fra et felles kontrollsystem.

 • FlowStar Large
  FlowStar Large
  I tunneler kreves det LED-løsninger både innvendig og i innkjøringspartier som gir fordeler når det gjelder kostnader, sikkerhet og tilgjengelighet for hele levetiden til produktet...
  • Høy lumeneffekt, eget tunnelarmatur som kan erstatte HPS-belysning for innkjøringsparti
  • Svært effektiv belysningsløsning med lang holdbarhet for hele tunnelen
  • Lett å montere og vedlikeholde
 • FlowStar Medium
  FlowStar Medium
  I tunneler kreves det LED-løsninger både innvendig og i innkjøringspartier som gir fordeler når det gjelder kostnader, sikkerhet og tilgjengelighet for hele levetiden til produktet...
  • Høy lumeneffekt, eget tunnelarmatur som kan erstatte HPS-belysning for innkjøringsparti
  • Svært effektiv belysningsløsning med lang holdbarhet for hele tunnelen
  • Lett å montere og vedlikeholde

Nytt lys i tunnelen

i Ålesund

Teamet

Bjørnar Korsnes Andersen

Prosjektleder, Caverion

Øystein Nedregård

Avdelingsleder Samferdsel, Caverion

Jan Stian Tafjord

Overingeniør, Statens Vegvesen

Bjørn Rune Steinsland

Sales Manager Outdoor

Philips Lighting Norway

Relaterte prosjekter