More brands from

Tunnelbelysning som

strekker til

Lundbytunnelen,
Göteborg, Sverige


Les mer om hvordan LED-belysning øker sikkerheten i den lange Lundbytunnelen
 Innsiden av Lundbytunnelen belyst med tunnelbelysning fra Philips

Vi var redd LED-belysningen skulle virke
blendende,

men denne frykten viste seg å være ubegrunnet. TunLite LED-armaturene sørger for god, enhetlig lysfordeling. I tillegg er systemløsningen som helhet svært attraktiv."

 

– Berth Torsson, teknisk prosjektleder hos Trafikverket i Sverige

Lundbytunnelen belyst av Philips
Lundbytunnelen belyst av Philips

Utfordringen

 

I Lundbytunnelen i Göteborg hadde man behov for belysning i hele tunnellens lengde. Belysningssystemet i den 2,2 km lange tunnelen brukes døgnet rundt. Da de gamle lysene hadde nådd slutten av levetiden, forsøkte trafikkadministratorene i Trafikverket å finne en mer moderne erstatning.

Riktig belysning


Tunnelbelysningen skulle oppfylle en rekke krav. Trafikverket ønsket energieffektive armaturer som kunne gi hvitt lys med god fargegjengivelse. Ettersom vedlikeholdsarbeider er forstyrrende og kostbare, måtte belysningen dessuten ha lang levetid. I tillegg måtte systemet innfri standarder for lysstyrke, og gi en enhetlig belysning uten flimmer.

 

Philips TunLite ble satt på prøve. "Vi gjorde en testinstallasjon med ti 66 W TunLite LED-lys", forteller teknisk prosjektleder ved Trafikverket, Berth Torsson. "LED-resultatene var så gode at vi prøvde å redusere effekten til 61 W. Resultatet var intet mindre enn imponerende og vi valgte derfor å installere 160 armaturer i midten av tunneltaket.

Ettersom det trengs færre lys, går totalkostnadene ned. Den nye belysningen har dessuten styrket sikkerheten i tunnelen. Berth Torsson forteller at "brukerne har reagert svært positivt. De opplever det hvite LED-lyset som mye klarere enn det gule lyset fra de gamle SON-lampene. Den nye belysningen øker dessuten trafikksikkerheten i tunnelen gjennom bedre fargegjengivelse (Ra 70)."

Ettersom de innovative LED-lysene har en levetid på 60 000 timer, minimeres vedlikeholdskostnadene og trafikkforstyrrelsene. Det årlige energiforbruket har gått ned med 21 000 kWh, mens CO2-utslippene har blitt redusert med 25 000 kg per år.

Tryggere veier
takket være bedre lys

Teamet

Trafikverket, Berth Torsson

Kunde

Relaterte referanseprosjekt