More brands from

Bedre arbeidsmiljø
med LED-belysning

Idun fabrikker,
Rygge, Norge

 

GreenWarehouse løsningen gir bedre kontroll på belysningen, noe som gir økt energibesparelse og bedre arbeidsmiljø

Ny LED-belysning gir bedre arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet
har blitt mye bedre.

Belysningen har vært i drift siden januar 2016, og vi som jobber her er svært fornøyde."

 

- Stefan Göttsche, teknisk avdeling Orkla Foods

Med soneinndeling justeres lyset etter når lokalene er i bruk
Soneinndeling gir bedre utnyttelse av lyset

Bakgrunnen

 
Den gamle belysningen på lageret hos Idun på Rygge var konvensjonelle 400W HPL kvikksølv damplamper som måtte stå på kontinuerlig, og med et stadig økende behov for utskifting. -Det er ønske fra Orklas side å spare energi, og fordi vedlikeholdsbehovet var stort og kvikksølvlamper blir forbudt produsert og solgt, måtte vi skifte. På en fagdag fikk vi informasjon om GreenWarehouse-løsningen, sier Stefan Göttsche.
 
God belysning gir bedre arbeidsforhold og bedre arbeidsmiljø

Løsningen

 

Armaturene som ble valgt i GreenWarehouse løsningen er GentleSpace IP65 i to størrelser, 13.000lm/96W eller 17.000lm/128W. Valget er avhengig av takhøyden, som noen steder er over åtte meter. Armaturenes levetid er oppgitt til 70.000 timer, og det er ikke forventet vedlikehold utover normalt renhold i denne perioden. Alle armaturer har bevegelsessensor og trådløs kommunikasjon. 

 

Fabrikken har døgnproduksjon i perioder, og i lageret jobbes det generelt kun dagtid, men det settes inn varer fra produksjon til lager hele døgnet. Derfor gir belysning med bevegelsessensorer og styring svært gode besparelser. Lageret har både langsgående ganger og tverrganger. Belysningen i de lange gangene er satt opp i tre soner. Når det registreres bevegelse av en sensor tenner denne sonen med fullt lys, og de tilliggende sonene med 30 % lys. Ved bevegelse videre innover øker en og en sone til fullt. Når det ikke er registrert bevegelse etter et predefinert tidsintervall, dimmes lyset rolig ned til det til slutt slås helt av.

  • GentleSpace GreenWarehouse
    GentleSpace GreenWarehouse
    Med dette systemet er det enkelt for lagerutviklere og driftssjefer å oppnå maksimale energibesparelser. Systemet kombinerer det seneste innenfor LED-belysning med en nettverksbase...

Relaterte prosjekter