UniStreet – for enkel og kostnadseffektiv gatebelysning

UniStreet

Informasjon om produktfamilien

Den svært effektive LED-baserte UniStreet-armaturen har en forholdmessig lav inngangskostnad og gir betydelige kostnadsbesparelser sammenlignet med konvensjonell gatebelysning, slik at investeringen er dekket inn etter kort tid. UniStreet leveres i flere typer lumenpakker med mulighet for punkt-til-punkt-utskiftning av utdaterte konvensjonelle lyskilder og armaturer. Den kompakte og elegante armaturen er produsert i kvalitetsmateriell som kan gjenvinnes. Siden den er LED-basert, krever den lite vedlikehold

Benefits

Betydelige energibesparelser til en begrenset kostnad
Punkt-til-punkt-utskifting av de konvensjonelle armaturene SOX, PL-L, SON og HPL
Lite vedlikehold
Nedlastinger
Leaflets
Visuals
  • Merk av et produkt for å legge til
     
  • Merk av et produkt for å legge til
     
  • Merk av et produkt for å legge til
     
Merk av et produkt for å legge til