Dimming – neste trinn innen energisparing

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

 • Name

  Informasjon om produktfamilien

  Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.

  Benefits

  Svært lave tap i stand-by, kontrollert avskjæring for dimmenivåer over 80 %, hybridstyrt dimming (spenningsstyring ved 100 % og strømstyring ved 1 %) – utgjør i kombinasjon med MASTER TL5 Eco den mest energieffektive løsningen
  HF-drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden.
  Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.

  Funksjoner

  HF-R-Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde (T5 HE, HO, ECO, TL-D eller PL-L) som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.
  Programmert oppstart: flimrefri tenning < 1,0 sekund og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.
  Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen og dimming fra 1 til 100 %.
  Kretsbryter aktiveres innen fem sekunder ved feil på en lyskilde (sikkerhetsbryter). Når lyskilden er skiftet ut, tilbakestilles forkoblingen automatisk.
  Programmerbar for intelligente funksjoner via Philips MultiOne: Korridormodus, nøddimmenivå (DC), innkjøringstid

  System

  HF-R Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.
  Svært lavt energiforbruk i standbymodus (0,25 W)
  HF-Ri TD er i kombinasjon med MASTER TL5 Eco det mest effektive systemet i markedet

  Bruksområder

  belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)
  Nedlastinger
  Leaflets
  Visuals
  • Merk av et produkt for å legge til
    
  • Merk av et produkt for å legge til
    
  • Merk av et produkt for å legge til
    
  Merk av et produkt for å legge til